Thanh toán

Quý khách hàng có thể thanh toán cho BrandC theo hình thức chuyển khoản duy nhất như sau:
Số Tài Khoản: 93.93.93.93.1
Chủ Tài Khoản: Trần Anh Tuấn
Ngân Hàng: MB Bank
Nội dung: Số điện thoại của bạn

hoặc scan mã QR sau: