Sáng Tạo Slogan

Slogan là một thông điệp ngắn gọn về lợi ích mà bạn muốn truyền tải cho khách hàng. Slogan sẽ giúp cho thương hiệu của bạn gần gũi hơn, được yêu mến hơn.

Một số slogan mà BrandC đã sáng tạo cho khách hàng của mình như: 

Trần Gia Fire – Be Your Safefty 
BNB Media – Think Big n Do Bigger 

NÓI CHUYỆN VỚI BRANDC