CHÚNG TÔI LÀ BRANDC

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

01

05

1600

875

Lựa chọn hơn nỗ lực

Chọn đúng công ty, chọn đúng đồng nghiệp là bạn đã thắng 70% rồi. Việc còn lại là khả năng hòa nhập của bạn với chúng tôi

TÔI MUỐN GIA NHẬP

Đội Ngũ Nhân Sự

TRẦN TUẤN
Ceo and founder

TRỊNH DƯƠNG
Creative manager

ĐỖ DŨNG
PROCEDURE SPECIALIST

NGUYỄN NHUNG
ACCOUNT MANAGER

Văn Hóa BrandC

Chúng tôi ứng dụng môn chạy bộ để rèn luyện sức khỏe và xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại BrandC. Mong muốn của chúng tôi là tất cả các thành viên trong gia đình BrandC phải khỏe cả TÂM – THÂN – TRÍ.

Với Tâm & Trí chúng tôi ứng dụng những kiến thức từ đạo Phật để xây dựng con người từ gốc rễ 

TÔI MUỐN GIA NHẬP