Nhượng Quyền Thương Hiệu là gì?

Nhượng quyền thương hiệu là một phương thức kinh doanh mà một bên, được gọi là bên nhượng quyền, cho phép một bên khác, được gọi là bên nhận nhượng quyền, sử dụng thương hiệu, bí quyết kinh doanh và hệ thống vận hành của mình để kinh doanh một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Bên nhận nhượng quyền phải trả phí cho bên nhượng quyền để được sử dụng những quyền này.

Có ba loại nhượng quyền thương hiệu chính:

 • Nhượng quyền thương hiệu sản phẩm: Bên nhượng quyền cho phép bên nhận nhượng quyền bán sản phẩm của họ dưới thương hiệu của bên nhượng quyền.
 • Nhượng quyền thương hiệu dịch vụ: Bên nhượng quyền cho phép bên nhận nhượng quyền cung cấp dịch vụ của họ dưới thương hiệu của bên nhượng quyền.
 • Nhượng quyền thương hiệu kinh doanh: Bên nhượng quyền cho phép bên nhận nhượng quyền sử dụng toàn bộ mô hình kinh doanh của họ, bao gồm thương hiệu, bí quyết kinh doanh, hệ thống vận hành và sản phẩm hoặc dịch vụ.

Nhượng quyền thương hiệu mang lại nhiều lợi ích cho cả hai bên:

Đối với bên nhượng quyền:

 • Mở rộng mạng lưới kinh doanh nhanh chóng
 • Tăng doanh thu
 • Tiết kiệm chi phí đầu tư và vận hành

Đối với bên nhận nhượng quyền:

 • Được sử dụng thương hiệu uy tín
 • Được hỗ trợ về bí quyết kinh doanh và hệ thống vận hành
 • Giảm thiểu rủi ro kinh doanh

Tuy nhiên, nhượng quyền thương hiệu cũng có một số rủi ro:

Đối với bên nhượng quyền:

 • Mất kiểm soát chất lượng dịch vụ
 • Xung đột với bên nhận nhượng quyền

Đối với bên nhận nhượng quyền:

 • Phí nhượng quyền cao
 • Phải tuân thủ các quy định của bên nhượng quyền
 • Khó khăn trong việc cạnh tranh

Trước khi quyết định nhượng quyền thương hiệu, bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố sau:

 • Mục tiêu kinh doanh của bạn là gì?
 • Bạn có đủ nguồn lực tài chính và nhân lực để thực hiện nhượng quyền thương hiệu không?
 • Bạn đã nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường và đối thủ cạnh tranh chưa?
 • Bạn đã chọn được bên nhượng quyền phù hợp chưa?

Nhượng quyền thương hiệu có thể là một cách hiệu quả để mở rộng kinh doanh, nhưng bạn cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thực hiện.

Để tìm hiểu thêm về nhượng quyền thương hiệu, bạn có thể tham khảo các nguồn thông tin sau:

 • Hiệp hội Nhượng quyền Thương hiệu Việt Nam: https://vnfranchise.vn/
 • Cổng thông tin điện tử về nhượng quyền thương hiệu: https://vnfranchise.vn/
 • Sách: “Nhượng quyền thương hiệu – Chiến lược phát triển mới cho doanh nghiệp Việt Nam” của tác giả Nguyễn Phi Vân

Tóm tắt

 • Nhượng quyền thương hiệu là một phương thức kinh doanh mà một bên cho phép một bên khác sử dụng thương hiệu và hệ thống kinh doanh của mình để kinh doanh.
 • Nhượng quyền thương hiệu mang lại nhiều lợi ích cho cả hai bên, nhưng cũng có một số rủi ro.
 • Trước khi quyết định nhượng quyền thương hiệu, bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố và nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường.

4 thoughts on “Nhượng Quyền Thương Hiệu là gì?

 1. Pingback: Mở Quán Cafe Cần Gì Ngoài Tiền? - BrandC

 2. Pingback: Cạm bẫy nhượng quyền – Bài học cho cả khách hàng và thương hiệu - BrandC

 3. Pingback: Cạm Bẫy Nhượng Quyền Thương Hiệu - Đọc trước khi mua nhượng quyền - BrandC

 4. Pingback: Top 30 thương hiệu cafe nhượng quyền - BrandC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one