Dịch vụ » BrandC - Giái pháp thương hiệu tổng thể
Keep conected
 

Dịch vụ

Tổng quan các dịch vụ mà BrandC đang cung cấp

DỊCH VỤ

BrandC cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan đến tư vấn thương hiệu, các giải pháp thiết kế thương hiệu cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam

Các dịch vụ chính của BrandC bao gồm:

  1. Đặt tên thương hiệu / Đặt tên công ty
  2. Thiết kế logo / Thiết kế nhãn hiệu
  3. Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu
  4. Sáng tạo slogan
  5. Đăng ký nhãn hiệu / Đăng ký thương hiệu
  6. Thiết kế quảng cáo
  7. Dịch vụ in ấn
  8. Dịch vụ chụp ảnh